Giấy chứng nhận đạt danh hiệu vàng 2010

Thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

 

phương trời group

Điều kiện kinh doanh ngành Dịch vụ bảo vệ
1. Vốn pháp định: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)
-Góp bằng tiền: phải có Giấy xác nhận ký quỹ Ngân hàng 2 tỷ đồng, mức vốn này phải duy trì trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Góp bằng tài sản: phải có Chứng thư thẩm định giá tài sản được đưa vào góp vốn (trị giá tài sản 2 tỷ đồng trở lên).

2.Tên doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh

Tên gọi của công ty bảo vệ phải có cụm từ "dịch vụ bảo vệ" và không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ. 

3.Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp phải ổn định ít nhất từ một năm trở lên.Nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có công chứng với thời hạn thuê từ một năm trở lên.

4.Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp 

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

-Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định 52/2008/NĐ-CP
-Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

-Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bảng Giá Dịch Vụ

Văn Bản Pháp Luật

Scroll